Advokathjælp

Få hjælp fra en boligadvokat

Vælger man at sælge sin bolig uden om en ejendomsmægler, står man også selv med det juridiske ansvar. Da bolighandler ofte involverer store pengebeløb og mange juridiske spørgsmål, kan man som selvsælger have fordel af at alliere sig med en boligadvokat. Således er man sikker på rådgivning fra en advokat, der har stor erfaring med bolighandler og indsigt i de juridiske spørgsmål, der måtte melde sig. En boligadvokat vil kunne sørge for praktiske ting, som udarbejdelse af købsaftale, indhentelse af dokumenter, skødeskrivning og tinglysning for køber, svare på juridiske spørgsmål, se efter servitutter eller andre rettighedsindskrænkninger på ejendommen og i det hele taget sikre, at der ikke glemmes et trin i den juridiske del af processen. En boligadvokat kender ligeledes hele fremgangsmåden med bolighandler og kan også rådgive herom.

Boligadvokatens ansvar

Har man ingen erfaring med boligsalg, skal man tænke på, at skulle noget gå galt i forbindelse med overdragelsen af ejendommen, kan det potentielt resultere i en tvist om store erstatningssummer. Ud over at det alene af denne grund er en fordel at alliere sig med en boligadvokat, er boligadvokaten samtidig altid dækket af en ansvarsforsikring. Det betyder, at skulle man være så uheldig at noget, som er omfattet af boligadvokatens arbejde, alligevel skulle gå skævt, så vil advokatens obligatoriske ansvarsforsikring dække forholdet.