Hvad er et advokatforbehold?

Et advokatforbehold giver dig mulighed for at træde tilbage fra en allerede indgået købsaftale. Advokatforbeholdet giver nemlig køber mulighed for at vise sin købsaftale til en boligadvokat efter, at aftalen er indgået. Boligadvokaten kan derefter nægte at godkende, at bolighandlen skal gennemføres på de aftalte vilkår. Når man ønsker at træde tilbage fra en bolighandel på baggrund af et advokatforbehold, skal man dog overholde fristen for, hvornår det skal være gjort gældende. Fristen kan og bør man særskilt aftale i ens købsaftale. Eftersom det er gratis at træde tilbage fra en bolighandel med et advokatforbehold, bør man som køber altid bruge dette i stedet for den lovbestemte fortrydelsesret i forbrugerkøb.

Ud fra retspraksis skal et advokatforbehold som udgangspunkt gøres gældende senest 3-5 hverdage efter købsaftalens indgåelse – advokaten kan dog anmode om mere tid, såfremt der er tale om en kompliceret købsaftale. Det er tillige muligt at aftale en længere frist i ens købsaftale. Tilbagetrædelsen er gratis over for sælger, og du skal kun betale for advokatens arbejde. Når der er indsat et generelt advokatforbehold, stilles der ikke krav til, at købers tilbagetrædelse skal begrundes.
Det er vigtigt at sørge for at få indskrevet advokatforbeholdet i selve købsaftalen.
Et advokatforbehold er ikke automatisk en del heraf, og derfor har du som udgangspunkt ikke taget forbehold, hvis ikke du selv har sørget for dets indsætning. I sådanne tilfælde kan du alene træde tilbage efter den lovbestemte fortrydelsesret, som er omtalt nedenfor.

Et advokatforbehold bruges ikke kun i tilfælde, hvor man ønsker at tilbagetræde købsaftalen fuldstændig. Forbeholdet kan også undtagelsesvist bruges, såfremt købers advokat mener, at købers vilkår kan/skal forbedres, hvis køber skal fastholde købet. På denne måde kan købers advokat genforhandle med sælger eller dennes repræsentant, selvom der reelt set er indgået en endelig aftale. Det er naturligvis op til sælger, hvorvidt han ønsker at tiltræde de vilkår, som køber og dennes advokat ønsker ændret. Såfremt vilkårene ikke imødekommes, kan køber frit træde tilbage fra købsaftalen med advokatforbeholdet i hånden. Et advokatforbehold tjener altså flere formål end alene at være en slags gratis fortrydelsesret for køberen – det er nemlig også værdifuldt, hvis man får brug for genforhandling af aftalen, fx hvis man pludselig får brug for en fristforlængelse, fordi man har brug for mere tid til at finde finansiering af boligkøbet eller lignende.

Hvad er fortrydelsesretten i forbrugerkøb?

Den lovbestemte fortrydelsesret i forbrugerkøb giver køberen mulighed for at træde tilbage fra købsaftalen i op til 6 hverdage efter indgåelse. Denne tilbagetrædelsesadgang er i modsætning til advokatforbeholdet ikke gratis, idet der skal erlægges 1 % af den nominelle købesum i godtgørelse til sælgeren. Der skal gives skriftlig besked om ens fortrydelse, og godtgørelsen skal ligeledes som udgangspunkt være betalt inden for fristen på 6 hverdage.

Formuleret eksempel på et advokatforbehold

Et advokatforbehold kan formuleres på forskellige måder. Det er dog vigtigt, at formuleringen indeholder nogle basale ting. Det bør fx altid være klart angivet, hvor mange dage købers advokat har til at gøre indsigelser.

Et advokatforbehold kan fx formuleres således

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat godkender købsaftalen i sin helhed. Indsigelser skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest X dage fra købers underskrift af købsaftalen.”