Guide til selvsalg

GUIDEN TIL SELVSALG

selvsalg af lejlighed

Fordele ved salvsalg af ejendom

Læs om fordelene ved at foretage et selvsalg af din ejendom her

Advokatforbehold

Advokatforbehold

Er det nødvendigt med et advokatforbehold og hvilke fordele opnår du?

bolighandel dokumenter

Ejendomhandlens dokumenter

Her kan du læse om de forskellige dokumenter og rapporter, som indgår i en selvsalg bolighandel

Huseftersynsordningen ved selvsalg af hus

Huseftersynsordningen

Læs nærmere om tilstansarapport og elinstallationsrapport m.m.?

annoncering og markedsføring af bolig til salg

Annoncering

Hvilke muligheder er der for billig annoncering for din bolig

Selvsalg advokathjælp og rådgivning

Advokathjælp

Sådan hjæper en boligadvokat dig under selvsalg

Din guide til selvsalg af bolig

Hvad er selvsalg?

Et selvsalg foregår uden en professionel ejendomsformidler. Du skal i stedet selv sørge for en række opgaver, som ejendomsformidleren ellers ville have udført. Det kan fx være annoncering, udarbejdelse af billeder af boligen m.v. Der er naturligvis penge at spare, såfremt man vælger at gøre disse ting selv. Det anbefales imidlertid altid, at du inddrager en boligadvokat, når du vil sælge din bolig uden en ejendomsmægler. På denne måde undgår du, at der sker fejl i forbindelse med boligsalget, som kan ende med at koste dig dyrt.
Inden man beslutter sig for at sælge selv, må man gøre op med sig selv, om ens boligtype egner sig til selvsalg, men også om man selv egner sig til at sælge selv. Hvis du ønsker at sælge boligen på egen hånd, så skal du have god energi og overskud til at påtage dig de ekstra opgaver, der er forbundet med et selvsalg.

Fordele ved selvsalg

Den primære fordel ved selvsalg er naturligvis, at det er billigere. Du kan spare en del ved selv at gøre det meste selv. Ved selvsalg sparer du alle dine udgifter til ejendomsmæglersalæret – dog fratrukket eventuelle omkostninger, som du har i forbindelse med salget fx til annonceringsudgifter. Derudover anbefales det, at du inddrager en boligadvokat – boligadvokaten kan give dig juridisk rådgivning og hjælp til at udfærdige diverse dokumenter. En boligadvokat er en klart billigere løsning frem for salg gennem en ejendomsmægler, fordi advokaten alene tager betaling for sin rådgivning og dokumentudfærdigelse.

Ulemper ved selvsalg

Den største ulempe ved selvsalg er, at du skal lave mere selv. Ved selvsalg skal du netop selv udføre ejendomsmæglerens opgaver, og derfor er det naturligvis mere tidskrævende, end hvis man havde valgt at sælge gennem en ejendomsmægler.
Desuden ved en ejendomsmægler, hvad der skal gøres, og derfor kan du stole på, at bolighandlen forløber uden problemer. Når du sælger på egen hånd, så skal du selv sørge for, at alle forhold i ejendomshandlen bliver udført korrekt. Det er netop derfor, at en boligadvokat kan være en god hjælp i forbindelse med et selvsalg.
Vejen til at finde en køber og fremgangsmåden ved bolighandler:
Når du har besluttet sig for at selvsalg, så skal du i gang med at finde en køber til din bolig.

Dokumenter

Her starter du med at indhente alle relevante dokumenter, som du får brug for under bolighandlen. Her kan de fleste dokumenter fremskaffes på nettet fx på tinglysningsoplysninger, BBR-meddelelse, ejendomsdataskema m.v. Andre oplysninger såsom forbrugs-, låne- og forsikringsoplysninger skal du ligeledes finde, når du ønsker at sælge.

Huseftersynsordningen

Herefter skal du afgøre, hvorvidt du vil gøre brug af huseftersynsordningen. Med huseftersynsordningen kan du som sælger slippe for det almindelige 10 årige mangelsansvar for skjulte mangler ved boligen. Du skal som minimum sørge for at have et gyldigt energimærke til din bolig. Et energimærke er gyldigt i op til 10 år.

Gør boligen salgsklar

Derefter skal du gøre din bolig så attraktiv som mulig, så du kan tage billeder af den. Her kan man med fordel vælge at få en rigtig fotograf til at tage billederne, fordi de er lidt bedre end billeder taget med en mobiltelefon.

Salgsopstilling

Det er en god ide at samle alle oplysningerne om boligen et sted – dette gøres bedst i en salgsopstilling. En advokat vil

kunne hjælpe dig med at udfærdige en korrekt salgsopstilling.

Annoncering

Første skridt i at få solgt din bolig er at udnytte dit netværk – herunder på diverse sociale medier. Her har du mulighed for at komme ud til en bred gruppe mennesker med lidt hjælp fra venner og bekendte.
Såfremt du ikke har held på de sociale medier, så kan du finde nogle uafhængige bolighjemmesider, hvor du kan få annonceret din bolig for et givent beløb. Annonceringsomkostningerne til disse uafhængige bolighjemmesider er relativt små i forhold til at skulle betale en ejendomsmægler for at få annonceret sin bolig.
Internettet er blevet det primære sted, hvor folk leder efter ny bolig, men annoncering andre steder er naturligvis også en mulighed.

selvsalg af bolig hvordan?

Købsaftale

Når du og køber er blevet enige om vilkårene for jeres aftale, så skal der udfærdiges en købsaftale. Det er sælger, de

r skal udfærdige denne. Det er utrolig vigtigt, at købsaftalen udarbejdes korrekt. Hvis du endnu ikke har modtaget juridisk hjælp til at sælge din bolig, så anbefales det, at du her benytter dig af en boligadvokat. Det kan nemlig koste dig dyrt, hvis du udfærdiger købsaftalen forkert.

Berigtigelse

Efter I har indgået en aftale, så skal handlen berigtiges. Under berigtigelsen af handlen skal der ske tinglysning af købers ubegrænsede ret over ejendommen, og der skal udfærdiges en refusionsopgørelse. Her vil en boligadvokat igen kunne hjælpe. Omkostningerne til en boligadvokat kan let vise sig at være godt givet ud, fordi man kan miste mange penge, hvis det gøres forkert.

Frigivelse af købesummen

Købesummen kan frigives efter overtagelsesdagen, og når der foreligger endeligt og anmærkningsfrit skøde til køberen.
Det kan være en god ide at have en boligadvokat til at hjælpe med denne sidste del i bolighandlen. En professionel rådgiver vil kunne hjælpe med at berigtigelsen forløber planmæssigt, og at der ikke sker forhalinger.

Faldgruber

De faldgruber, som du skal være opmærksom på, afhænger af, om du er sælger eller køber.
Som sælger er det vigtigste, at du har forsynet sælger med de rigtige dokumenter og inden for de rigtige frister og inden I indgår en aftale. Du er fx stadig ansvarlig for eventuelle mangler ved boligen, hvis ikke køberen har fået tilstandsrapporten og tilbud om ejerskifteforsikring inden handlen. For at undgå at komme i problemer, så anbefales du at tage kontakt til en boligadvokat inden, du indgår en aftale – også selvom du måske har fundet en køber til din bolig.
Som køber skal du derimod sikre, at der er enighed om alle dele i bolighandlen – her er enighed og pris og overtagelse ikke tilstrækkeligt. Når en bolighandel er endelig, så kan det være svært at få sælger til at dække eventuelle mangler. Det anbefales derfor også, at køber allierer sig med en boligadvokat, således dine interesser varetages bedst muligt i forbindelse med handlen. Du skal alliere dig med en boligadvokat inden aftalen med sælger indgås. Det er vigtigt at få lavet en god aftale fra start, fordi det kan være umuligt eller dyrt at indse, at ens aftale var utilstrækkelig.

Gode råd i forbindelse med selvsalg

Det bedste råd i forbindelse med selvsalg er, at du sørger for at få en boligadvokat med ind over handlen. Udgifterne til en advokat kan let vise sig at være godt givet ud, og det bør ikke være der, du sparer.
Endelig kan din boligadvokats forsikring dække i en række tilfælde, såfremt der mod forventning skulle ske fejl under bolighandlen.